Software pre gastro – moduly

Modul Reštauračný predaj

Základný popis

Modul Reštauračný predaj sa používa pri obsluhe hostí v reštauráciách, baroch, kaviarňach, cukrárňach, pivniciach, fast-foodoch, bez ohľadu na ich sortiment. V kúpeľných a hotelových zariadeniach možno pod „jednou strechou“ kombinovať predaj v reštauráciách s obsluhou, baroch a jedálňach napojený na hotelové kuchyne, s pultovým maloobchodným predajom, napr. suvenírov a drobného tovaru. Agendy reštauračného predaja pomáhajú personálu priebežne evidovať objednávky hostí pri jednotlivých stoloch a pri ich odchode bezchybne spočítať jeho útratu a vystaviť účet. K dispozícii je markovanie na stole, práca s účtami podľa požiadaviek hostí (zlučovanie, rozdeľovanie aj presuny účtov medzi stolmi) a sledovanie tržieb u jednotlivých účtujúcich čašníkov. Po ukončení zmeny umožňuje spočítať tržbu a kontrolovať zvyšné zásoby. Priame napojenie na Gastrovýrobu spracujúcu výrobu podľa vystavených objednávkových bonov, poskytuje väzbu na sledovanie spotreby surovín za predané výrobky a prostredníctvom zadaných noriem umožňuje detailne sledovať hospodárenie kuchyne.

Prínosy pre užívateľa

 • podpora dotykového displeja a dotykovej kasy
 • definícia rôznych predajných plôch, prevádzok a predajných miest
 • grafické rozvrhnutie stolov a predajných miest, ktoré potom slúžia ako funkčné tlačidlá
 • technológia „Smart line“ pre jednoduché a rýchle ovládanie pokladne
 • automatické alebo užívateľské označovanie stoličiek pri stoloch, možnosť otvorenia neobmedzeného počtu účteniek na jeden stôl
 • individuálne prispôsobenie tlačidiel dotykovej kasy
 • možnosť rozdeľovania, zlučovania účtov, prípadne prevedenia k inému stolu
 • prehľadné účtenky pre zákazníkov s voliteľným vzhľadom a obsahom
 • zrkadlo (tzv. „hárok“) pre spracovanie predávacej inventúry medzi zmenami priamo na kase
 • priame napojenie na Gastrovýrobu

Funkcie a vlastnosti

 • rozdelenie pokladničných miest na jednotlivé prevádzky, zdieľanie predajných miest viacerými obsluhujúcimi
 • podpora platby šekom alebo stravenkou
 • možnosť predaja z niekoľkých skladov súčasne na jednu účtenku
 • prehľad o tržbách pre predávajúceho
 • jednoduchá a rýchla zmena obsluhy, predanie inventúry medzi zmenami čašníkov
 • uzávierka predaja a odvod tržieb
 • možnosť pripojenia potrebných periférií, ako sú pokladničná tlačiareň, fiškálna tlačiareň, zákaznícky displej, pokladničná zásuvka, snímač magnetických kariet, snímač čiarového kódu, váha, bankový platobný terminál
 • rýchle uzamknutie kasy pre prípad, že sa obsluha vzdiali od kasy
 • presné a automatické zaúčtovanie predajov na kase a pohybov gastrovýroby do účtovníctva

Modul Gastrovýroba

Základný popis

Podporuje výrobu gastronomických produktov, teda varenie, pečenie, smaženie, cukrárenskú výrobu, výrobu nápojov a ďalšie, s priamou väzbou na ich predaj. V stravovacích prevádzkách, kuchyniach a reštauráciách eviduje všetko od vlastnej výroby pokrmov, až po príjem a výdaj skladových zásob v skladovom hospodárstve. Výrobné listy sledujú priebeh výroby od zostavenia zoznamu výrobkov, cez výpočet požadovaných surovín, ich zmien, úprav a náhrad, až po odpis surovín zo skladu a príjem hotových výrobkov na sklad. Výrobné listy je možné vystavovať na základe objednávkových bonov z modulu Reštauračného predaja, ale aj podľa Objednávok prijatých, Dodacích listov, prípadne ručne. Nákup a výdaj potrebných surovín je vykonávaný buď na základe zadaných noriem, alebo bez nich. Modul gastrovýroby môže fungovať samostatne alebo priamo nadväzovať na modul Reštauračného predaja a tým zvýšiť svoj prínos v zariadeniach ako sú stravovacie prevádzky hotelov a kúpeľné zariadenia, jedálne v nemocniciach, školách alebo podnikoch.

Prínosy pre užívateľa

 • možnosť stromového zobrazenia štruktúry noriem produktov z pohľadu výrobkov aj surovín
 • evidencia pracovných postupov a obrázkov pre výrobu produktov
 • prehľad produktov, do ktorých suroviny vstupujú
 • funkcie pre hromadné úpravy noriem
 • možnosť vyrábať vopred alebo vykonávať odpis surovín spätne podľa markovaných predajov na kase pomocou objednávkových bonov
 • jedným výrobným listom je možné súčasne vyrobiť ľubovoľný počet rôznych produktov
 • evidencia stravných jednotiek, s funkciami pre plánovanie ich nákladov a sledovanie noriem spotreby
 • možnosť použitia príručného medziskladu surovín
 • automatický odpis surovín podľa noriem pri predaji produktov

Funkcie a vlastnosti

 • predbežná aj finálna kalkulácia výrobnej ceny produktov
 • normy pre výrobky gastronomických prevádzok každého druhu s možnosťou vkladania ďalej nedeliteľných surovín aj polotovarov
 • zobrazenie výskytu surovín použitých v normách
 • tlač objednávkových bonov s možnosťou odkazov pre kuchára
 • uzávierka bonov v module Reštauračný predaj umožní naplniť výrobný list výrobkami predanými reštauračnou kasou a previesť celý cyklus výroby
 • výrobné listy je možné vytvárať pomocou Sprievodcu zaistením zdrojov z modulu SCM, prípadne využiť agendu Bilancia pre komplexné vyhodnotenie všetkých požiadaviek
 • sledovanie noriem spotreby v stravovacích prevádzkach, ktorá porovnáva plánované náklady na stravovanie skupín stravníkov so skutočnými nákladmi
 • príručný sklad surovín
 • gastrovýroba priamo nadväzuje na agendy Skladu a Skladových dokladov a v maximálnej miere využíva ich dáta